Wij bij Deventer: personeelsmagazine

Wie zijn ‘wij’ bij gemeente Deventer? Wat drijft mijn collega’s? Wat speelt er in onze stad en ons buitengebied en wat betekent dat voor mij en mijn werk? Wat doen wij allemaal in onze wijken en dorpen? Over dit soort zaken ging het in personeelsmagazine Wij bij Deventer, waarvan het laatste nummer onlangs verscheen.

Het personeelsmagazine vervulde jarenlang een brugfunctie: medewerkers werkten op verschillende locaties in de stad. Nu zij alweer een tijd in een nieuw stadhuis werken, is die verbindende rol van een magazine minder nodig en zet de gemeente sinds kort meer in op andere interne communicatiemiddelen.

Het is fijn samenwerken met Anne-Marie. Ze neemt een groot deel van planning en productie uit handen, heeft goede ideeën bij onderwerpkeuze en bovenal schrijft ze vlotte en interessante artikelen!”
Rienk Wopereis, communicatieadviseur gemeente Deventer